Po roku prác  sme  ukončili   prvú etapu revitalizácie Sídliska pod Sokolejom v meste Humenné. Práce v hodnote viac ako 600 tisíc eur pozostávali z úpravy stavebných plôch, v rámci ktorej sme rozšírili  kapacitu parkovacích plôch a vytvorili sme samostatné parkovacie miesta pre imobilných.  Taktiež sme zrevitalizovali komunikácie pre peších a vybudovali sme športové plochy – dve väčšie ihriská, štyri detské ihriská a zrenovovali sme pôvodné oplotené ihrisko. V rámci obnovy sme osadili aj nový mestský mobiliár – lavičky, súpravy na sedenie, smetné koše či  stojany na bicykle. Vybudovali sme dva nové prístrešky na komunálny odpad a pôvodné verejné osvetlenie sme nahradili novými LED svietidlami. Súčasťou priestoru sídliska je po novom betónový stôl na stolný tenis a okolie spestrila aj nová zeleň či prírodné jazierko s fontánou, osvetlením a dreveným mólom.

Vďaka týmto zmenám tak vznikol komplex rekreačno-oddychovej zóny, ktorý budú môcť využiť všetky vekové kategórie. Obnova sídliska je súčasťou projektu Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné a financovaná je z nenávratného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu.

Základné informácie o stavbe :

Názov :                               Zlepšenie environmentálnych aspektov na území mesta Humenné, 1.etapa

Objednávateľ :                  Mesto Humenné

Zhotoviteľ                          EUROVIA SK, závod Košice

Termín realizácie:            09/2020 – 10/2021

Cena :                                 600 tisíc eur

Hl.stavbyvedúci :              Ing. Róbert Šebek