Sektor Žilina začal v týchto dňoch  s kompletnou rekonštrukciou historickej lesnej úvraťovej železnice v skanzene Vychylovka neďaleko obce Nová Bystrica.  Úzkorozchodná železnica, ktorá je považovaná za svetový unikát je národnou kultúrnou pamiatkou.  Pred časom bola jej časť poškodená povodňami. Teraz bude v  zničenom úseku vybudovaná takmer nanovo. Okrem opravy poškodenej železničnej trate zahŕňa projekt aj sanáciu svahov a vybudovanie odstavnej koľaje v stanici Skanzen. Práce za takmer 1,5 milióna eur  budú zrealizované do 12 mesiacov.

Základné info o stavbe :

Názov stavby :             Kysucké múzeum, Čadca – skanzen Vychylovka, rekonštrukcia HLUŽ a sanácia svahov v km  0,000 – 2,200, vybudovanie odstavnej koľaje v stanici Skanzen“

Objednávateľ :           Žilinský  samosprávny kraj

Zhotoviteľ :                 EUROVIA SK, a.s., závod Stred, sektor Žilina

Termín realizácie :     06/2021 – 05/2022

Cena diela :                 1 435 829,71 EUR bez DPH