KOŠICE, 25. august 2021 – Slávnostné otvorenie obnovenej ulice Jána Pavla II. v mestskej časti Sídlisko KVP v Košiciach prebehlo za účasti primátora Jaroslava Polačeka. Rozsiahla rekonštrukcia začala na konci marca a bola ukončená takmer o mesiac skôr oproti pôvodnému plánu. Jej súčasťou bola oprava vozovky autobusových zastávok mestskej hromadnej dopravy, rekonštrukcia uličných vpustov, nástupišťa zastávok MHD a výmena zábradlia. Stavebné práce v hodnote viac ako 710-tisíc EUR zrealizovala pre mesto Košice spoločnosť EUROVIA SK.

„Obnova ulice Jána Pavla II. sa týkala úseku od križovatky s ulicou Trieda Košického vládneho programu vrátane obratiska MHD na konci pozemnej komunikácie a dĺžka celkového stavebného objektu bola takmer 644 metrov. Rekonštrukcia zahŕňala aj obnovou priechodu pre chodcov a chodníkov s dôrazom na zvyšovanie kvality pohybu a zlepšenie podmienok pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Komplexnú rekonštrukciu ulice Jána Pavla II. si vyžadovala nielen zvýšená intenzita cestnej dopravy, ale tiež potreba vyššej bezpečnosti tejto komunikácie. Oprava bola rozdelená na dve etapy. Prvá etapa zahŕňala búracie a zemné práce, stabilizáciu podložia a opravu obrubníkov a zastávok. Súčasťou druhej etapy, ktorá začala koncom júna, bola aj úprava zábradlia, osadenie dopravného značenia a terénne úpravy.

„Cieľom rozsiahlej opravy vozovky bolo zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky a výkonnosť pozemnej komunikácie. Vďaka novému povrchu dôjde aj k zníženiu hlučnosti vozidiel a zvýši sa tiež komfort premávky,“ uvádza Štefan Balint, riaditeľ košického závodu EUROVIA SK.

Pôvodná vozovka už v minulosti prešla niekoľkými lokálnymi opravami a po ukončení svojej prevádzkovej výkonnosti mala kvôli vysokému dopravnému zaťaženiu, opakovaným rozkopávkam a únave materiálu množstvo konštrukčných a mechanických porúch. Išlo prevažne o stratu drsnosti, porušenie povrchu krytu, výtlky, koľaje, ale aj rozpad vozovky.