V týchto dňoch naša spoločnosť ukončila  kompletnú rekonštrukciu historickej lesnej úvraťovej železnice v skanzene Vychylovka neďaleko obce Nová Bystrica.  Úzkorozchodná železnica, ktorá je považovaná za svetový unikát je národnou kultúrnou pamiatkou.  Pred časom bola jej časť poškodená povodňami. Teraz bola trať v dva kilometre dlhom,  zničenom úseku vybudovaná takmer nanovo. Okrem opravy poškodenej železničnej trate zahŕňal projekt aj sanáciu svahov, rekonštrukciu nástupištia v stanici Kubátkovia a vybudovanie odstavnej koľaje v stanici Skanzen. Práce za viac ako 1,6 milióna eur  boli realizované pre Žilinský samosprávny kraj od mája minulého roka.

Základné info o stavbe :

Názov stavby :             Kysucké múzeum, Čadca – skanzen Vychylovka, rekonštrukcia HLUŽ a sanácia svahov v km  0,000 – 2,200, vybudovanie odstavnej koľaje v stanici Skanzen“

Objednávateľ :           Žilinský  samosprávny kraj

Zhotoviteľ :                 EUROVIA SK, a.s., závod Stred, sektor Žilina

Termín realizácie :     06/2021 – 10/2022

Cena diela :                 1 640 264,62 Eur  bez DPH