Vo štvrtok 27.11.2020 za oficiálnym poklopaním kameňa spustila modernizácia úseku Stakčín – Ulič v okrese Snina pri hraniciach s Ukrajinou. V rámci projektu Modernizácie cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou  v úseku II/558 Stakčín – Ulič zmodernizuje závod Košice  8,4 km ciest. Predpokladaný rozpočet projektu je takmer 2,2 mil. eur a mal by byť dokončený v priebehu 7 mesiacov.

Rekonštrukciou prejdú konkrétne úseky Príslop a Ulič, ako aj dva mostné objekty. V rámci stavebných prác sa zrealizuje zosilnenie krajníc, zosilnenie krytu vozovky, úprava odvodnení, rekonštrukcia priepustov, kompletná modernizácia dopravného značenia či osadenie zvodidiel. Účelom rekonštrukcie je predĺžiť životnosť cesty, zlepšiť jazdné vlastnosti a prispieť k bezpečnosti dopravy i pohodliu cestovania. Rekonštrukcia by mala priniesť tiež skvalitnenie dopravného prepojenia dotknutých obcí a zvýšiť dopravnú obslužnosti tohto územia.

Názov stavby:                   Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a Zakarpatskom oblasťou Ukrajiny (II/558 Stakčín – Ulič)

Cena diela bez DPH         1 310 133,69 €

Objednávateľ:                  Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ:                        EUROVIA SK, a.s. , závod Košice