Dňa 13.mája 2020 sa slávnostným poklepaním kameňa spustila Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 2. etapa. Projekt vo výške 2,85 milióna eur  je  financovaný v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko  2014-2020. Modernizovať sa bude takmer 22 kilometrov ciest druhej triedy II/542 medzi Slovenskou Vsou a  Spišskou Starou Vsou a cesty II/543 medzi Haligovcami a Spišskou Starou Vsou.  Práce budú zahŕňať  rekonštrukciu mosta a priepustov, ako aj stabilizáciu ciest, pričom celkovo sa zrealizujú stavebné práce až na siedmich  stavebných objektoch. K zlepšeniu vybavenia a bezpečnosti cestnej komunikácie majú prispieť zvislé a vodorovné dopravné značenie, smerové koly, zvodidlá a  bezpečnostné elementy na priechode pre chodcov v obci Červený Kláštor. Stavba sa bude realizovať v katastroch obcí Haligovce, Lechnica, Červený Kláštor, Majere, Spišská Stará Ves, Slovenská Ves, Spišské Hanušovce a Matiašovce. Predpokladaný záver prác je naplánovaný na koniec októbra 2020.

Názov stavby:              Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 2. etapa

Objednávateľ:              Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja

Zhotoviteľ :                  EUROVIA SK, závod Prešov

Doba realizácie :          5/2020 – 10/2020

Cena diela:                    2,85 mil. € s DPH

Hl. Stavbyvedúci :       František Novysedlák