Stavba Modernizácia električkových tratí MET Košice bola v súťaži Stavba roka 2018 ocenená cenou Ministerstva dopravy a výstavby SR za celospoločenský prínos v oblasti architektúry a stavebníctva. Počas galavečera v bratislavskej Incheba Expo Aréne cenu prihlasovateľovi a zhotoviteľovi stavby – spoločnosti EUROVIA SK odovzdali štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby SR a predseda poroty.24.ročník  celoštátnej verejnej súťaže, ktorú vyhlásili organizácie na čele so  Združením pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia so sebou priniesol opäť nárast počtu a typov prihlásených stavieb. Tie posúdila a zhodnotila  odborná porota podľa predpísanej technickej dokumentácie. Porota spoločne vykonala obhliadku každej stavby, pričom  hodnotila urbanistické a architektonické riešenie, stavebno-technické riešenie, vhodnosť použitia materiálov a výrobkov, realizáciu stavby, funkčnosť a vplyv súťažného návrhu na životné prostredie a celospoločenský prínos stavebného diela. Práve v poslednej kategórii bola ocenená stavba Modernizácie električkových tratí MET Košice a jej zhotoviteľ, košická spoločnosť EUROVIA SK. Ocenenie v podobe kovového artefaktu od  akademického  sochára Rasťa Trizmu do rúk generálneho riaditeľa Ing. Róberta Šinályho  odovzdali  štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby  SR JUDr. Peter Ďurček a predseda poroty  prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD.

„Som šťastný, že spoločnosť EUROVIA SK má príležitosť realizovať takto významné stavby, ktoré dokáže oceniť aj odborná porota a ktoré sú zároveň užitočné pre verejnosť. MET nebola jednoduchá stavba, trvala 2 roky. V Košiciach bola z predchádzajúcich etáp trošku averzia voči podobným projektom, preto som šťastný, že celý  tím pod vedením košického závodu, vrátane dozorov a vedenia mesta Košice dokázal túto stavbu zrealizovať tak, že sa podarilo skutočne zmeniť tvár verejnej dopravy v Košiciach. A mne ostáva len dúfať, že v tomto trende sa bude pokračovať. Ďakujem všetkým, ktorí sa projektu zúčastnili a ďakujem aj odbornej porote za udelenie ceny“, uviedol pri príležitosti ocenenia Šinály.