V piatok 14. februára spoločnosť EUROVIA SK odovzdala  do plnej prevádzky zmodernizovanú križovatku ulíc Levočská a Obrancov mieru v Prešove. Slávnostný akt prebehol za účasti ministra dopravy a výstavby SR, generálneho riaditeľa SSC Bratislava a čelných predstaviteľov Prešovského samosprávneho kraja, mesta Prešov a EUROVIA SK. Oprava križovatky spolu s vybudovaním nového mosta cez rieku Torysa sa začala ešte v lete 2018. V rámci projektu sa vybudovala aj cesta pre chodcov a cyklistov popod nový most. Hlavným zámerom bolo zvýšiť priepustnosť na dôležitých hlavných dopravných tepnách v smeroch Poprad – Vranov nad Topľou a Poprad – Košice. Celková investícia podľa zmluvy o dielo dosiahla takmer 7,9 milióna eur s DPH. Stavebné práce sa realizovali za plnej premávky, prípadne s dočasným obmedzením.

 

Základné info o stavbe

 

Stavba:                              I/18 Prešov, Levocská – Obrancov mieru križovatka, most

Investor:                            Slovenská správa ciest, a.s. Bratislava

Zhotoviteľ:                        EUROVIA SK, a.s., závod PREŠOV

Termín:                              06/2018 – 02/2020

Cena:                                 7,88 mil. €

Hl. stavbyvedúci :             Ing. Matúš Tkáč