V druhej polovici minulého roku bratislavský závod úspešne ukončil zemné práce na stavbe „Nemocnica novej generácie Bratislava“ pre investora SVET ZDRAVIA Development a.s. v hodnote 264 467,82 EUR bez DPH ktorá sa nachádza neďaleko obchodného centra Bory Mall na území mestskej časti Bratislava – Lamač. Práce pozostávali zo zemných prác vo výmere 15 000 m3 výkopov a zhotovenia štrkového lôžka na ploche 14 000 m2.

Základné informácie o stavbe :

Názov stavby :  NEMOCNICA NOVEJ GENERÁCIE BRATISLAVA

Zmluvná cena s dodatkami: 264 467,82 EUR bez DPH

Termín realizácie : 08/2018 – 02/2019

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Stanislav Turlík, Ing. Jozef Šugár