Stavbu rekonštrukcie križovatky ciest  prvej triedy  I/79 a III/3680 Malá Tŕňa za viac ako 1 milión eur závod zrealizoval za 5 mesiacov. Účelom rekonštrukcie bolo vybudovanie križovatky s vyhovujúcimi parametrami, vylepšenie jej technického stavu, komfortnejšie napojenie cesty I/79 na cestu III/3680,  usporiadanie dopravných prúdov a úprava nadväzného úseku cesty I/79. Vďaka rekonštrukcii by sa v danom území mala zvýšiť plynulosť premávky, znížiť nehodovosť a zvýšiť bezpečnosť účastníkov cestnej premávky na cestnom ťahu medzinárodného významu.

Všeobecné info o stavbe:

Názov: I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka

Stavebník: Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ : EUROVIA SK, závod Košice

Termín realizácie: 07/2020 – 11/2020

Cena: 1 047 385,61€ bez DPH