Pri príležitosti Medzinárodného dňa stromov spoločnosti EUROVIA SK a Eurovia Services  zorganizovali nultý ročník projektu Zasaď strom. Zamestnanci spoločností využili príjemné lúče babieho leta a pred budovou RAS v Košiciach vysadili ihličnaté stromčeky viacerých pôvodných slovenských druhov. Výsadbou stromčekov a následnou starostlivosťou o nich chcú takto prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a k  pozitívnemu formovaniu svojho najbližieho okolia.