Vo štvrtok 22.apríla sme slávnostne poklopkali kameň a spustili sme práce na rekonštrukcii cesty II. triedy medzi obcami Demjata a Raslavice v Prešovskom kraji. Projekt realizovaný pre Prešovský samosprávny kraj bude trvať zhruba 10 mesiacov. Zahŕňa modernizáciu cesty v dĺžke takmer 2,5 km, opravu 2 mostných objektov  a rekonštrukciu priepustov. Rekonštrukciou cesty II/545 Demjata – Raslavice sa prispeje zvýšeniu bezpečnosti premávky  ako aj  cezhraničnej mobility a dostupnosti severovýchodnej a severnej časti Prešovského kraja na TEN-T koridor – cesta E371.

Stavba:                              Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym krajom,

II/545  Demjata – Raslavice

Investor:                           Prešovský samosprávny kraj

Zhotoviteľ:                        EUROVIA SK, a.s., závod PREŠOV

Termín:                             04/2021 – 300 dní

Cena:                                 2 213 999,99€