V polovici júla sme začali so súvislými opravami ciest II. a III. triedy  v Trenčianskom samosprávnom kraji.  Práce realizujeme v združení  spoločne s Doprastavom a Strabagom. Špecifikom je lehota výstavby, kde sme sa zaviazali opraviť takmer 60 kilometrov ciest počas 20 pracovných dní.
Projekt zahŕňa práce na 40 úsekoch  ciest za takmer 7,5 milióna eur. Práce sa realizujú vždy v polovičnom profile.
V rámci stavby zrekonštruujeme 390 000 m2 vozoviek v celom kraji. Rekonštrukcia pozostáva z vyfrézovania starých asfaltových vrstiev a zhotovenia novej vyrovnávacej vrstvy ACO16 a novej obrusnej vrstvy ACO11. Na dvoch úsekoch prebehne komplexnejšia rekonštrukcia a to formou zosilnenia podložia  s využitím  recyklácie za studena.

Základné info o stavbe :

Názov stavby :                  Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021

Objednávateľ :                  Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zhotoviteľ                          Združenie Súvislé opravy ciest II. a III. triedy TSK dodávateľským spôsobom na rok 2021 ( Doprastav ,a.s , STRABAG s.r.o, EUROVIA SK, a.s )

Termín realizácie :           07 – 08/2021

Cena diela :                       6 202 458,68 eur

Hlavný stavbyvedúci :     Ing. Štefan Boboň