KOŠICE, 29. júl 2021 – Na ceste prvej triedy I/51, ktorá spája obec Ladzany s hranicou okresov Levice a Krupina začala rekonštrukcia. Vodiči sa tak budú musieť pripraviť na čiastočné dopravné obmedzenia, ktoré budú ukončené začiatkom septembra. Opravu vozovky realizuje spoločnosť EUROVIA SK a prebieha v rámci projektu Slovenskej správy ciest. Ten zahŕňa veľkoplošné opravy ciest prvej triedy po celom Slovensku.

„Dĺžka opravovaného úseku je takmer 10 kilometrov na vozovke širokej 8,8 metrov. Práce budú pozostávať z odfrézovania pôvodného živičného krytu, vystuženia v krajniciach a následnej pokládky ložnej a obrusnej vrstvy. Na záver sa krajnice upravia dosýpaním a zhutnením,“  informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Počas rekonštrukcie komunikácie bude dopravným značením obmedzená doprava čiastočnými uzávierkami. Rekonštrukcie opráv začnú na úseku 239,650 km a budú končiť na úseku 249,360 km. Celková cena diela je viac ako 2 mil. EUR.

Pôvodná vozovka nespĺňala požiadavky aktuálnych noriem. Vďaka oprave komunikácie sa zlepší jej prevádzková spôsobilosť a predĺži sa aj jej životnosť. Vodiči tak budú jazdiť po novej, kvalitnej a bezpečnej vozovke.