Už 20 rokov trvá podpora spoločnosti EUROVIA SK občianskemu združeniu Úsmev ako dar. Pri príležitosti výročia tejto spolupráce sme sa boli pozrieť na jedno z miest, kam finančná podpora smeruje. Navšívili sme Bernátovce pri Košiciach, kde Úsmev ako dar spolu s organizáciou Oáza – Nádej na nový život,  aj vďaka podpore z našej spoločnosti, pracujú na projekte budovania jednoduchých skromných obydlí pre rodiny s deťmi bez domova. V sprievode p. farára Petra Gombitu a p. Radoslava Drába sme sa na vlastné oči presvedčili, že naša pomoc má zmysel – a veľký.