Rok trvajúci projekt výstavby 2 lávok cez rieku Torysa bol ukončený koncom marca. V rámci projektu závod Prešov postavil 2 lávky, jednu pri čističke odpadových vôd a druhú neďaleko povodňou zničeného bývalého mlynského mosta. Súčasťou projektu bolo aj osadenie cykloprístreškov, stojanov na bicykle a dopravné značenia cyklotrás v meste.

Celkové náklady na projekt dosiahli viac ako 693 000 eur, projekt bol spolufinacovaný z európskych zdrojov.

Základné info o stavbe :

Názov :                           Veľký Šariš – lávky pre peších a cyklistov a Dopravné značenie cyklotrás v meste     Veľký Šariš vrátane cykloprístreškov a cyklostojanov

Investor:                        Mesto Veľký Šariš

Zhotoviteľ:                    EUROVIA SK, a.s., závod Prešov

Termín:                          03/2018 – 03/2019

Cena:                              693 129,82€ s DPH

Hl.stavbyvedúci :         Ing. Ján Zápotocký