EUROVIA SK ukončila v Rožňave stavebné práce spojené s rekonštrukciou pôvodného chodníka pre peších. V rámci nich na najväčšom rožňavskom sídlisku Juh vybudovala nový cyklochodník. Výstavba takmer 1,5 km dlhého úseku prebiehala od apríla a jej cieľom bolo zvýšiť komfort a bezpečnosť nielen cyklistov, ale aj chodcov. Dielo v celkovej sume viac ako 300-tisíc EUR bez DPH zrealizoval pre Mesto Rožňava závod Košice.

V rámci rekonštrukcie  sa odfrézovali a vybúrali všetky pôvodné vrstvy chodníka. Následne sa  zrealizovala celá nová konštrukcia a na tú sa položil nový povrch. Na vonkajších stranách chodníka sa osadili nové záhradné obrubníky. Súčasťou novovybudovanej cyklotrasy sú aj dve odpočívadlá pre chodcov a cyklistov, kde sú osadené  stojany na bicykle, odpadkové koše a betónovo-drevené lavičky. Kvôli zvýšeniu bezpečnosti sa na začiatku a na konci cyklochodníka, ako aj na všetkých križovatkách v trase vybudovali bezbariérové prechody.

 

Základné informácie:

 

Názov stavby: Cyklochodník Rožňava

Investor: Mesto Rožňava

Zhotoviteľ: EUROVIA SK, a.s. , závod Košice

Cena : 300 tis. eur

Obdobie výstavby: 04/2022-10/2022