Rozsiahla oprava ciest druhej a tretej triedy v Nitrianskom samosprávnom kraji, ktorá prebiehala počas prázdnin, bola ukončená. Na 32 cestných úsekoch v okresoch Komárno, Levice, Nitra, Zlaté Moravce, Nové Zámky, Šaľa a Topoľčany položili kolegovia zo závod Bratislava nový asfalt na celkovej ploche takmer 393-tisíc m2.

Stavebné práce za viac ako 3,5 mil. EUR trvali 60 dní. Stavbu realizovali dve čaty pracovníkov spoločnosti EUROVIA SK a pracovalo sa tak aj na viacerých úsekoch súčasne. Spolu sa na opravu ciest v Nitrianskom samosprávnom kraji použilo viac ako 60-tisíc ton asfaltových zmesí. Aby sa minimalizovali dopravné obmedzenia a plynulosť cestnej premávky, niektoré úseky sa realizovali výlučne počas víkendov, kedy je jej intenzita dopravy nižšia.

Vďaka obnoveniu povrchu cestných komunikácií sa zlepšila ich prevádzková spôsobilosť a predĺžila sa aj ich životnosť. Vodiči tak môžu jazdiť po nových, kvalitných a bezpečných vozovkách a cesty môzu využívať niekoľko ďalších rokov vo vysokom komforte.

Základné informácie o stavbe :

Názov stavby:                   Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2021

Objednávateľ :                 Nitriansky samosprávny kraj

Zhotoviteľ :                        EUROVIA SK, závod Bratislava

Doba realizácie :               6/2021 – 8/2021

Cena diela :                       3,55 mil.  EUR  bez DPH

Hl. stavbyvedúci :             Peter Dubňanský