V priebehu októbra zrealizovali pracovníci závodu Košice rekonštrukčné práce v mestskej časti Barca, pričom použili inovatívnu asfaltovú zmes s obsahom špeciálne upravených vlákien, získaných spätnou recykláciou z odpadových PET fliaš.  Vlákno v zmesi vylepšuje odolnosť voči trvalým deformáciám, vyjazďovaniu  koľají a tvorbe a šíreniu trhlín.  Zároveň predlžuje životnosť zmesi alebo pri rovnakej životnosti znižuje nárok na hrúbku vrstvy cestnej komunikácie až o 30%. Pokládka a hutnenie zmesi sa realizuje štandardne ako pri bežnej  asfaltovej zmesi.

Názov : Oprava komunikácií a plôch na Nám. Mladých poľnohospodárov Košice-Barca

Objednávateľ :  Mestská časť Košice-Barca

Zhotoviteľ : EUROVIA SK, a.s.

Doba realizácie : Október 2019

Cena: 56 972,9 € s DPH