Okrem všetkých bežných druhov asfaltových zmesí, vrátane zmesí s vysokým modulom tuhosti, disponuje stavebná Skupina EUROVIA SK radou ďalších technológií, vyvinutých prevažne spoločnosťou Eurovia vo Francúzsku, ako sú napríklad: