KOŠICE, 12. októbra 2021 Združenie EUROVIA – Doprastav, ktoré ako jeden zo zhotoviteľov realizuje práce na projekte Veľkoplošné opravy ciest 1. triedy v správe Slovenskej správy ciest (SSC), od apríla obnovilo 20 úsekov ciest po celom Slovensku za viac ako 20 miliónov EUR.  V rámci projektu už združenie zrekonštruovalo viac ako 78 km ciest, 667-tisíc m² povrchu vozoviek a použilo vyše 151-tisíc ton asfaltu. Stavebné práce budú pokračovať až do roku 2024.

Opravy ciest prvej triedy pozostávajú najmä z frézovania asfaltového povrchu, pokladania geomreží na vystuženie asfaltových vrstiev, pokládky asfaltovej betónovej vrstvy, spevnenia krajníc, rezania priečnych i pozdĺžnych diletačných škár a ich tesnenia. Cieľom realizácie je zlepšenie prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženie životnosti zabránením vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky.

„Najväčší obnovený úsek z hľadiska rozlohy je na ceste I/16 a ide o križovatku R2 s I/16 Ožďany – Rimavská Sobota Vinica – opravilo sa tu takmer 86 500 m² povrchu. Naopak, na úseku cesty I/66 Krupina – mesto dlhom 460 m sa obnovila najmenšia plocha – približne 3,7-tisíc m². Najdlhším zrekonštruovaným úsekom je cesta I/51, ktorá spája hranicu okresov Levice/Krupina s obcou Ladzany, kde sa spolu opravilo 9,71 km a položilo sa viac ako 21-tisíc ton asfaltu. Najmenej asfaltu, teda 97,5 ton, sa použilo na obnovu cesty I/68 Stará Ľubovňa – Chmeľnica,“ informuje Simona Tančáková, PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK.

Doposiaľ sa najviac úsekov opravilo na strednom Slovensku – viac ako 532-tisíc m² komunikácií s celkovou dĺžkou takmer 61 km. Na východnom Slovensku sa obnovilo vyše 118-tisíc m² povrchu v dĺžke takmer 16 km a na západnom Slovensku sa  zatiaľ zrekonštruovalo 16-tisíc m² cesty v dĺžke 1,6 km.

Počas rekonštrukcie vozoviek využíva Združenie EUROVIA SK – Doprastav okrem klasickej pokládky asfaltobetónu aj rôzne unikátne technológie ako recyklácia za horúca, recyklácia za studena či emulzný mikrokoberec.

Recyklácia za horúca znižuje zásadné množstvo vstupných surovín pri rekonštrukciách obrusných a ložných vrstiev pozemných komunikácií. Zároveň touto progresívnou technológiou dochádza k reprofilácii a kvalitatívnemu vylepšeniu existujúcej asfaltovej vrstvy a v rovnakom pracovnom cykle je možné súčasne položiť aj novú obrusnú vrstvu. Touto technológiou sa obnovil napríklad úsek cesty I/16 križovatka R2 s I/16 Ožďany – Rimavská Sobota Vinica.

Recyklácia za studena sa zas vyznačuje tým, že je ešte efektívnejšia ako napríklad frézovanie povrchu vozovky a zároveň je ohľaduplná k životnému prostrediu. Táto špeciálna metóda totiž eliminuje záťaž životného prostredia hlukom a prachom. Zároveň je jednou z najrýchlejších technológií opráv ciest a výrazne znižuje náklady oproti bežne používaným technológiám. Takto sa napríklad opravil úsek cesty prvej triedy I/72 Hačava – Skalie – Tisovec v dĺžke 6,3 km.

Obnova ciest unikátnou technológiou s využitím tzv. emulzného mikrokoberca prináša výhody ako zvýšená drsnosť povrchu a lepšie odvádzanie vody. Už hodinu po jeho položení môžu motoristi po ceste jazdiť, čím sa dopravné obmedzenia znížia na minimum. To oceňujú aj vodiči, ktorí jazdia po takto opravenom úseku cesty prvej triedy medzi Starou Ľubovňou a Chmeľnicou.

Prehľad opravovaných úsekov a ich dĺžka

Západné Slovensko: Dĺžka úsekov v km
Cesta I/63 Tôň 1,6
Celková dĺžka opravovaných úsekov 1,6

 

Stredné Slovensko: Dĺžka úsekov v km
Cesta I/14 Dolný Harmanec – Harmanecká jaskyňa 3,4
Cesta I/66 Beňuš/Filipovo/Gašparovo 2,75
Cesta I/60  Žilina, križovatka Košická – most Kysucká 2,5
Cesta I/60 Žilina, Nemocničná ulica 1,0
Cesta I/72 Hačava – Skalie  –  Tisovec 6,3
Cesta I/72 Tisovec – Bánovo 6,26
Cesta I/16 križovatka R2 s I/16 Ožďany – Rimavská Sobota Vinica 9,30
Cesta I/75 hranica okresov LV/VK – odbočka Hrušov 5,0
Cesta I/66 Krupina – mesto 0,46
Cesta I/51 hranica okresov LV/KA – Ladzany 9,71
Cesta I/65 Križovatka Kopernica – Prieťah mestom Kremnica 1,54
Cesta I/16 Rimavská Sobota  –  Vinice – Bátka 5,25
Cesta I/67  štátna hranica SK/H Kráľ  – Štrkovec 7,42
Celková dĺžka opravovaných úsekov 60,89

 

Východné Slovensko Dĺžka úsekov v km
Cesta I/18 Strážske  –  Voľa 3,78
Cesta I/79 Dvorianky  –  Parchovany 1,61
Cesta I/20 Kendice  –  Haniska 2,05
Cesta I/21 Giraltovce  –  Francovce 4,09
Cesta I/68 Lipany  –  Červenica pri Sabinove 2,7
Cesta I/68 Stará Ľubovňa – Chmeľnica 1,70
Celková dĺžka opravovaných úsekov 15,93