Závod Košice začal v týchto dňoch s rekonštrukciou ulice Jána Pavla II v Košiciach, významnej tepny na Sídlisku KVP, po ktorej jazdia aj viaceré linky MHD. Jedná sa o kompletnú opravu jestvujúceho cestného telesa v dĺžke   takmer 650 metrov. Súčasťou prác je okrem rekonštrukcie samotnej miestnej vozovky aj oprava vozovky autobusových zastávok, výmena jestvujúcich uličných vpustí, rekonštrukcia nástupišťa zastávok MHD a výmenu zábradlia. Práce za viac ako 700tisíc eur potrvajú do konca septembra.

Cieľom komplexnej rekonštrukcie vozovky ulice Jana Pavla II je zvýšiť výkonnosť pozemnej komunikácie a  zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Zároveň sa nový povrch vozovky prejaví v znížení hlučnosti vozidiel a väčším jazdným komfortom.

Pri príležitosti spustenia prác riaditeľ košického závodu Štefan Balint zdôraznil, že EUROVIA SK je dlhodobým a spoľahlivým partnerom mesta Košice. “To platí aj pre projekt tejto dôležitej komunikácie. Urobíme všetko pre to, aby naplánované práce boli zrealizované načas a vo vysokej kvalite. Veríme, že čiastočné obmedzenia, ktoré budú obyvatelia mestskej časti KVP musieť dočasne strpieť, mnohonásobne vynahradí komfort novej a funkčnej vozovky.”

Základné info o stavbe :

Názov stavby :                   Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, SO 113-00 Jána Pavla II

Objednávateľ :                  Mesto Košice

Zhotoviteľ :                        závod Košice

Termín realizácie :           04/2021 – 09/2021

Cena diela s DPH:            710 373 eur

Hl. stavbyvedúci :             Ing. Kamil Kováč