V rámci zlepšenia dostupnosti prvej predlekárskej pomoci pri náhlom zastavení krvného obehu v dôsledku fibrilácie komôr alebo inej závažnej srdcovej arytmie sa spoločnosť EUROVIA SK, a.s. rozhodla vybaviť svoje pracoviská prístrojmi AED (automatickými externými defibrilátormi). Umiestnené sú na každom závode, na všetkých obaľovacích centrách a na veľkých stavbách spoločnosti. Celkom je k dispozícii 15 kusov AED.  Tie sú na pracoviskách umiestnené na viditeľnom mieste v skrinke chránenej alarmom a označené informačnou tabuľou. Aktuálne prebieha na jednotlivých závodoch zaškoľovanie pracovníkov, aby v prípade potreby každý vedel prístroj správne použiť.