V pondelok 7. septembra odovzdal závod Košice objednávateľovi SC KSK zrekonštruovaný priepust a cestu v lokalite Gregorov prameň na ceste II/547 v smere na Veľký Folkmar. Práce za takmer 300 tisíc eur zahŕňali odbúranie nosnej konštrukcie priepustu a časti spodnej stavby  a zhotovenie železobetónového rámu, ktorý bol založený na mikropilótach.   Následne bolo vybudované nové vtokové čelo priepustu a bol spevnený odtok betónom. Rekonštrukciou prešla aj priľahlá cesta.

Základné info o stavbe

Názov stavby :             Oprava výtokového čela priepustu P14137 a oporného múra cesty II/547 v lokalite Gregorov prameň

Objednávateľ :             Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Zhotoviteľ :                  závod Košice

Termín realizácie :     04/2020 – 08/2020

Cena diela :                 285 434,21 bez DPH