V lete minulého roka začal závod Bratislava realizovať práce pre Regionálne cesty Bratislava, najprv v rámci projektu Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe RCBA ( úsek Malacky a Závod ) a neskôr v rámci projektu Revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. triedy v správe RCBA ( úsek Senec – Pezinok ).

Úsek SENEC-PEZINOK

Na jeseň minulého roku bratislavský závod začal s rekonštrukciou cesty II/503 v úseku D1 (Horný Dvor) – Viničné-Pezinok v celkovej dĺžke 10 km pre Regionálne cesty Bratislava a.s. v objeme 6 000 000,00 EUR bez DPH. Nakoľko je cesta najfrekventovanejšia kvôli spojeniu okresných miest Senec a Pezinok, rekonštrukcia prebiehala v polovičnom profile na viaceré etapy. Práce pozostávali z odfrézovania asfaltobetónových vrstiev vo výmere 104 000 m2, stabilizácie zemín hydraulickým spojivom, recykláciou za studena na mieste vo výmere 68 000 m2, následnej pokládky nových asfaltobetónových vrstiev, na časti komunikácie vo výmere 36 000 m2 bola použitá technológia recyklácie za horúca na mieste. Na záver prišli na rad finálne dokončovacie práce ako dosypávanie krajníc, sanácia poškodených priepustov a realizácia dopravného značenia.

Úsek MALACKY

Recykláciou za studena na mieste dokončil bratislavský závod v priebehu minulého roku aj cestu č. II/503 a II/509 v Malackách v celkovej výmere 23 000 m2 vo finančnom objeme 1 400 000 EUR bez DPH a cestu č. III/1109 v Závode v hodnote 170 000 EUR bez DPH.

Základné informácie o stavbe :

Názov stavby : Revitalizácia ciest II. a III. triedy v správe RCBA

Zmluvná cena: 3 730 441,97 EUR bez DPH (rámcová zmluva)

Hlavný stavbyvedúci: Ing. Jozef Šugár

Úsek SENEC-PEZINOK – termín realizácie 09/2018 – 03/2019

Úsek MALACKY a ZÁVOD – termín realizácie 06/2018 – 11/2018

Základné informácie o stavbe :

Názov stavby : Revitalizácia cestného telesa a povrchu vozovky na cestách II. a III. triedy v správe RCBA

Zmluvná cena: 3 964 605,95 EUR bez DPH (rámcová zmluva)

Termín realizácie : 10/2018 – 03/2019

Hlavný stavbyvedúci : Ing. Jozef Šugár