V EUROVIA SK nám záleží na životnom prostredí. Náš závod Prešov – sektor Špecializované činnosti v rámci realizácie prác na projekte Panattoni Košice vybudoval hmyzí hotel a jašterovisko. Takto sme hmyzu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou prírody, nahradili jeho prirodzené prostredie a zároveň sme zhodnotili nepotrebný materiál. Oba tieto objekty sme umiestnili na vopred vybraté miesto, ktoré spĺňa najlepšie možné podmienky pre budúcich obyvateľov aj takýchto našich stavieb 😉.