R2 Šaca – Košické Olšany, II.úsek

R2 Kriváň – Mýtna

I/68 Plavnica, preložka cesty

Veľkoplošné opravy ciest 1.triedy v správe SSC