D1 Prešov, západ – Prešov, juh

R2 Kriváň – Mýtna

I/68 Plavnica, preložka cesty

Veľkoplošné opravy ciest 1.triedy v správe SSC

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa

Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 2. etapa

Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským samosprávnym krajom, II/545 Demjata – Raslavice

Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec – 1. etapa