D1 Prešov, západ – Prešov, juh

R2 Kriváň – Mýtna

I/68 Plavnica, preložka cesty

Aglomerácia Nedožery – Brezany, kanalizácia

Rekonštrukcia cesty č. II/511 Veľké Uherce – Skýcov – 3. etapa

Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 2. etapa

I/79 a III/3680 Malá Tŕňa, križovatka