Preložku cesty I/68 pri obci Plavnica v okrese Stará Ľubovňa začala zhotovovať skupina dodávateľov EUROVIA SK, a.s. a DOPRASTAV, a.s. v marci tohto roku, avšak až v piatok 26.6. prebehlo oficiálne poklopanie základného kameňa za prítomnosti ministra dopravy a výstavby SR, poslancov NRSR, riaditeľa IVSC SSC Košice, zástupcov zhotoviteľa a ďalších pozvaných hostí.   Plánovaný obchvat bude dlhý 5,7 kilometra, pozostáva z 31 stavebných objektov a je situovaný v zložitom teréne. Jeho zaujímavosťou je až 6 mostných objektov. Stavba za takmer 34 miliónov eur má byť zrealizovaná do 3 rokov. Na trase Prešov – Mníšek nad Popradom pri hraniciach s Poľskom skráti jazdný čas, zníži dopravnú nehodovosť či spoločenské straty z hluku a emisií.

Základné info o stavbe

Názov stavby :                  I/68 Plavnica, preložka cesty

Objednávateľ :                 Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ :                       EUROVIA SK, a.s., DOPRASTAV a.s.

Termín realizácie :          03/2020 -03/2023

Cena diela :                       33, 93 mil. €