Preložku cesty I/68 pri obci Plavnica v okrese Stará Ľubovňa zhotoví skupina dodávateľov EUROVIA SK, a.s. a DOPRASTAV, a.s. Zhotovitelia prevzali dňa 27.februára stavenisko od investora – Slovenskej správy ciest a v najbližších týždňoch začnú s výstavbou. Stavba za takmer 34 miliónov eur má byť zrealizovaná do 3 rokov. Samotný obchvat bude mať dĺžku 5,7 kilometra, v náročnom teréne je plánovaných až šesť mostných objektov. Na trase Prešov – Mníšek nad Popradom pri hraniciach s Poľskom skráti jazdný čas, zníži dopravnú nehodovosť či spoločenské straty z hluku a emisií.

Základné info o stavbe

Názov stavby :             I/68 Plavnica, preložka cesty

Objednávateľ :             Slovenská správa ciest

Zhotoviteľ :                  závod Prešov

Termín realizácie :       03/2020 -03/2021

Cena diela :                 33 936 003 €

Hl. stavbyvedúci :        Ing. Matúš Tkáč