V stredu 12. mája 2021 bol poklepaný symbolický kameň, ktorým sa spustila rekonštrukcia ďalšej časti  námestia Majstra Pavla v Levoči. Prestavba 2. etapa časť C je pokračovaním komplexnej rekonštrukcie námestia, ktorej časť zhotovila EUROVIA SK, závod Prešov v roku 2019. Terajšia etapa bude realizovaná na východnej strane námestia od komunikácie medzi Bazilikou sv. Jakuba a mestským úradom po severnú časť námestia, vrátane chodníka na Košickej ulici. Predmetom zakázky je komplexná rekonštrukcia infraštruktúry, vodovodou, kanalizácie, silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, ako aj verejného osvetlenia. Súčasťou prác je aj archeologický prieskum, slúžiaci na zdokumentovanie vecí historického významu, ktoré sa nachádzajú pod povrchom. Predpokladaná cena diela dosahuje 1,21-milióna eur. Koniec prác je naplánovaný na december 2021.

Základné info o stavbe

Názov stavby :             Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči – II. Etapa časť B

Objednávateľ :             Mesto Levoča

Zhotoviteľ :                  závod Prešov

Termín realizácie :     05/2021 – 12/2021

Cena diela :                 1,21 milióna eur bez DPH