Košickí kolegovia začali s rekonštrukciou cesty II/550 a II/548 medzi Moldavou nad Bodvou a Jasovom v okrese Košice – okolie. Práce realizované pre Košický samosprávny kraj za­hŕňajú rekonštrukciu vozovky v dĺžke takmer osem kilomrtrov, na ktorej bude upravené podložie, krajnice, priepusty, odvodnenie cesty a polo­žený bude nový asfaltový koberec. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia 3 autobusových zastávok a ich osvetlenie.  Práce za takmer milión eur by mali byť hotové do konca roka a prebiehajú pod taktovkou hlavného stavbyvedúceho Ing. Mariána Žaža.

Základné info o stavbe

Názov stavby :                  ID R008 II/550 a II/548 Moldava nad Bodvou

Objednávateľ :                 Správa ciest Košického samosprávneho kraja

Doba realizácie :              07/2021 – 12/2021

Zmluvná suma :                995 520,74 eur s DPH

Hl. stavbyvedúci :            Ing. Marián Žažo