Koncom roka bratislavský závod dokončil práce na projekte ORL na hlavnom dažďovom zberači v areáli  automobilky VW Slovakia v Bratislave.

Základné informácie o stavbe :

ZMLUVNÁ CENA bez DPH : 1 999 000,00€

Doba výstavby: 30.06.2017-31.12.2018

Hl. stavbyvedúci: Ing. Jozef Šugár

Zrealizované práce:

Dodávka a montáž kanalizačného potrubia DN500 PP    25 m

Dodávka a montáž kanalizačného potrubia DN800  PN1 z odstredivo liateho sklolaminátu -330 m

Dodávka a montáž kanalizačného potrubia DN1000 PN1 z odstredivo liateho sklolaminátu – 25 m

Dodávka a montáž dažďového kanalizačného potrubia DN2800/1620mm (tlamový profil) zo sklolaminátu – 400 m

Dodávka a montáž revíznych kanalizačných šácht – 13 KS

Dodávka a montáž merania prietoku – 2 KS

Dodávka a montáž plnoprietokového odlučovača ropných látok (ORL) s koalescenčným filtrom, kapacity 350l/s – 2KS