Rekonštrukcia ulice Jána Pavla II. v mestskej časti Sídlisko KVP v Košiciach sa dostáva do druhej etapy, ktorá potrvá do septembra 2021. Vodiči doteraz využívali z pôvodnej komunikácie pravý pruh vozovky. Od pondelka 21. júna sa doprava presunie do opraveného ľavého pruhu a začne sa s rekonštrukciou pravej časti vozovky. Stavebné práce  pre Mesto Košice realizuje závod Košice.

Súčasťou prác je oprava vozovky autobusových zastávok mestskej hromadnej dopravy, rekonštrukcia uličných vpustov, nástupišťa zastávok a výmena zábradlia.

Cieľom komplexnej rekonštrukcie vozovky ulice Jana Pavla II je zvýšiť výkonnosť pozemnej komunikácie a  zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky. Zároveň sa nový povrch vozovky prejaví v znížení hlučnosti vozidiel a väčším jazdným komfortom.

Základné info o stavbe :

Názov stavby :                   Košice, rekonštrukcie pozemných komunikácií, SO 113-00 Jána Pavla II

Objednávateľ :                  Mesto Košice

Zhotoviteľ :                        závod Košice

Termín realizácie :           04/2021 – 09/2021

Cena diela s DPH:            710 373 eur

Hl. stavbyvedúci :             Ing. Kamil Kováč