Sme hrdí na to, že ďalšia obec je spokojná s našou prácu a ocenila profesionalitu našich pracovníkov a vysokú úroveň zrealizovaného diela