Cieľom spoločnosti EUROVIA SK a.s. je byť jednotkou v oblasti dopravného staviteľstva.