Základné informácie o Skupine VINCI

– súčasť celosvetového koncernu VINCI
– pôsobenie najmä v krajinách Európy a severnej Ameriky
– 3 oblasti pôsobenia:
dopravná infraštruktúra a mestské úpravy
priemyselná  výroba
údržba a služby

VINCI vo svete:

Spoločnosť EUROVIA v číslach (celosvetové pôsobenie):

Počet zamestnancov: 38 000

42 000 stavieb ročne
Obchodný obrat: 7,6 mld. €

STAVBY, LOMY, PRIEMYSELNÁ ČINNOSŤ A SLUŽBY:

350 – 400 lomov
300 závodov cestných a železničných stavieb
350 obaľovačiek
50-ročné zásoby kameniva

Prítomnosť v 15 krajinách
1 300 závodov

Rozdelenie obchodného obratu
57 % Francúzsko
14 % Severná a Južná Amerika
29 % Európa