Kto sme

Už viac ako polstoročná tradícia radí spoločnosť EUROVIA SK, a.s., člena skupiny EUROVIA CS, ktorý je súčasťou medzinárodného koncernu VINCI, medzi lídrov v stavebnom sektore na slovenskom trhu. Od jej vzniku prešla spoločnosť viacerými zmenami, no základné princípy, ako sú včasne a kvalitne odvedená práca za dodržiavania najprísnejších pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci či skúsení zamestnanci, ktorí pristupujú ku každému projektu osobitne a zodpovedne ostávajú kľúčovým znakom úspechu i v dnešných časoch. Aj preto každoročne patríme medzi TOP 10 najväčších stavebných firiem na Slovensku, sme lídrom v regionálnych PPP projektoch. Všetky tieto úspechy podporuje aj skutočnosť, že disponujeme širokou sieťou obaľovacích centier po celom Slovensku a vďaka dcérskej spoločnosti EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o. sme najväčším výrobcom kameniva pre infraštruktúrne stavby.

Zákazníci očakávajú od spoločnosti EUROVIA SK, a.s.  dodržiavanie slova, plnenie termínov a kvalitu odvedenej práce. Dnešná doba a pôsobenie neúprosných zákonov trhu tieto požiadavky len podčiarkujú.

Cieľom spoločnosti EUROVIA SK, a.s. je získavanie a zachovanie dôvery zákazníkov a užívateľov všetkých diel. Úspech je kolektívnym cieľom a kvalita dominujúcim prostriedkom pri napredovaní celej akciovej spoločnosti.

Systém kvality sa začal v rámci spoločnosti budovať už v roku 1994 a v júni 1997 sme ako prvá stavebná spoločnosť na Slovensku, v tom čase s názvom Cestné stavby, a.s. Košice, získali certifikát systému kvality podľa normy STN EN ISO 9002/EN ISO 9002:1994.

Posledná recertifikácia systému manažérstva kvality prebehla v júni 2015 podľa normy STN EN ISO 9001: 2009 / ISO 9001:2008, systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001:2009 a systému environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001: 2005 / ISO 14001:2004. Dohľadové audity systému manažérstva kvality sa konajú každoročne.

Platné certifikáty spoločnosti EUROVIA SK, a.s. k Februáru 2017:

  • systému manažérstva kvality  podľa normy STN EN ISO 9001 : 2009 / ISO 9001 :2008, reg.č.CM 4970615/1 vydané 30.6.2015, platné do 29.6.2018.
  • systému environmentálneho manažárstva podľa normy STN EN ISO 14001 : 2005 / ISO 14001 : 2004 reg.č. EMS 0890615/1 vydané 30.6.2015, platné do 29.6.2018.
  • systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy STN OHSAS 18001 : 2009, reg.č.OHSAS 0770615/1 vydané 30.6.2015, platné do 29.6.2018.

Sídlo:
EUROVIA SK, a.s.
Osloboditeľov 66 040 17 Košice

IČO: 31651518

DIČ: 2020490274

IČ DPH: SK2020490274