Stavebné práce v rámci časti C druhej etapy rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla v Levoči sa ukončili. Obnova historického námestia prebiehala od mája minulého roka. Rekonštrukciu za viac ako 1,2 mil. EUR bez DPH zrealizovala pre mesto Levoča spoločnosť EUROVIA SK, závod Prešov.

Prestavba námestia pozostávala najmä z komplexnej rekonštrukcie infraštruktúry, vodovodov, kanalizácie, silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, ako aj verejného osvetlenia. Zrekonštruovali sa povrchy niektorých ciest či chodníkov a osadili sa prvky drobnej architektúry. Tie zahŕňajú napríklad cyklistický stojan, informačný prvok, smetné koše, demontovateľný stĺpik bariéry, mrežu výsadbovej misy či zvislú mrežu kmeňa stromu a zábradlie. Základné materiály prvkov drobnej architektúry sa vybrali tak, aby boli charakteristické pre danú lokalitu – kované železo, kameň – pieskovec a drevené prvky v masívnej forme, sklo s využitím historických technológií  a miestnych remeselných a materiálových zdrojov.

Ako vrchná konštrukčná vrstva chodníkov pozdĺž domoradí meštianskych domov sa použila rovnaká žulová dlažba, aká bola osadená pri predchádzajúcej etape.

Druhá etapa komplexnej rekonštrukcie námestia sa realizovala na východnej strane námestia od komunikácie medzi Bazilikou sv. Jakuba a mestským úradom po severnú časť námestia, vrátane chodníka na Košickej ulici.

Základné info o stavbe :

 

Názov stavby :             Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči – II. Etapa časť C

Objednávateľ :             Mesto Levoča

Zhotoviteľ :                   závod Prešov

Termín realizácie :       05/2021 – 12/2021

Cena diela :                   1,21 milióna eur bez DPH

Hl.stavbyvedúci :         Ing. Peter Šulík