V EUROVIA SK sme už takmer 20 rokov partnermi občianskeho združenia Úsmev ako dar. Táto organizácia pomáha rodinám a deťom, ktoré čelia chudobe a zložitým životným situáciám. V tomto náročnom období sme prispeli k tomu, aby rodinám s deťmi na východnom Slovensku mohol aj naďalej takmer nepretržite pomáhať intervenčný psychológ. Podporili sme aj projekt dostupného sociálneho nájomného bývania a aj vďaka tomu sa udržali v prevádzke štyri takéto byty. Žijú v nich rodiny, ktoré pre stratu zamestnania v pandemickom období prišli o príjem.
Je dôležité pomáhať a my sme hrdí na to, že sme na spoločnej ceste s Úsmevom.