Vysvätením tunela a osadením sochy svätej Barbory, patrónky baníkov, sa naplno rozbehla výstavba tunela Prešov, ktorý je súčasťou úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh.

Tunel Prešov je hlavným tunelovým objektom juhozápadného obchvatu mesta Prešov, ktorý realizuje Združenie D1 ( líder : EUROVIA SK, členovia : EUROVIA CS, METROSTAV CS, DOPRASTAV a.s, METROSTAV Slovakia a.s. ) Účelom tohto objektu je vytvorenie nosnej konštrukcie tunela v horninovom masíve výstavbou bez narušenia nadložia, teda razením. Nosná konštrukcia razeného tunela tvorí hlavnú časť tunelových rúr, pričom určuje dopravný priestor pre vedenie diaľničnej komunikácie a umiestnenie jednotlivých prvkov technického vybavenia tunela.

Tunel Prešov bude dvojrúrový, s jednosmernou premávkou v každej rúre. Severná tunelová rúra bude mať dĺžku 2 230,5 m a južná 2 244 m. Razenie je realizované zo západného i východného portálu cyklickou metódou razenia – novou rakúskou tunelovacou metódou (NRTM).

Momentálne sa pracuje na dvoch čelbách, na každom portáli 16 pracovníkov. Spolu teda na tuneli pracuje 32 ľudí. Koncom septembra sa predpokladá začatie razenia na 4 čelbách.

Výrub z tunela predstavuje cca 400 tisíc m3 rúbaniny. Keďže jedno vozidlo vyvezie 8 m3, z tunela tieto vozidlá budú musieť vyjsť spolu cca 50 000 – krát.

Predpoklad prerazenia tunela Prešov je v lete 2019.