Zástupcovia spoločnosti EUROVIA SK, ktorá modernizovala košické električkové trate počas 2. etapy stavby MET, odovzdali v piatok 31. 8. 2018 celú stavebne ukončenú MET-ku investorovi, Mestu Košice. Vzápätí bola na poslednom zmodernizovanom úseku plne obnovená cestná doprava. Električková doprava začne na uvedenom úseku premávať po vydaní kolaudačného rozhodnutia.

„Rád by som sa v prvom rade poďakoval všetkým, ktorí pracovali na tejto stavbe, lebo toto dielo bolo veľmi náročné. Poďakovanie patrí investorovi stavby, ale aj motoristickej verejnosti, keďže časť prác sme realizovali mimo premávky, časť v obmedzenej premávke. Verím, že po dnešku už bude všetko v najlepšom poriadku a motoristická verejnosť bude spokojná,” uviedol Štefan Bálint, riaditeľkošického závodu EUROVIA SK pri odovzdávaní stavby viceprimátorovi mesta Martinovi Petruškovi.
Základné info o stavbe :
Názov stavby : KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice
Termín výstavby :  22. 11. 2016 – 31.8.2018
Investor : Mesto Košice
Zhotoviteľ : EUROVIA SK, závod Košice

Cena diela : 78 499 473,99 EUR bez DPH

Išlo o najväčšiu modernizáciu električkových tratí za posledných niekoľko desiatok rokov nielen v Košiciach, ale na celom Slovensku. Stavba bola rozdelená na 8 samostatných úsekov, súčasťou bola aj meniareň. Za necelé 2 roky sa zrekonštruovalo viac ako 15 km koľajníc, upravili sa nástupištia, osadili nové informačné tabule a svetelné signalizácie. V rámci projektu bol prvýkrát sa Slovensku využitý medzikolový absorbér vody, ktorý je z recyklovaných materiálov a teda šetrný k životnému prostrediu.

Hlavným cieľom stavby bolo dosiahnuť vyššiu efektivitu a bezpečnosť dopravy v meste, takisto aj väčší komfort pre cestujúcu a motoristickú verejnosť. V neposlednom rade však i zníženie hluku, vibrácií, prašnosti a zvýšenie pozitívnych environmentálnych vplyvov na kritických úsekoch električkových tratí v meste.