Sídlisko Vinohrady v Leviciach sa dočkalo nového  parkoviska pre vyše 100 áut. Celkové náklady na výstavbu parkoviska vrátane výsadby zelene sú cez 730 tis. eur. Stavebné práce realizovala na základe verejného obstarávania spoločnosť Eurovia SK, sektor Nitra. Práce sa začali koncom novembra 2018, pričom počas zimných mesiacov boli prerušené. Súčasťou výstavby je kanalizácia, chodník, verejné osvetlenie aj retenčné nádrže na zadržiavanie dažďovej vody, ktoré budú slúžiť na zavlažovanie zelene.

Základné info o stavbe :

Názov stavby : Parkovisko a spevnené plochy – Stará Družstevnícka ulica, Levice

Objednávateľ : Mesto Levice

Zhotoviteľ : EUROVIA SK, sektor Nitra

Zmluvná cena : 737 532€

Termín výstavby : 11/2018 – 06/2019

Hlavný stavbyvedúci : Peter Varga