Popis projektu

V rámci revitalizácie existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch zrealizovala spoločnosť EUROVIA SK v meste Michalovce viaceré stavebné úpravy. Projekt bol rozdelený do 4 častí  : 1. Ul. Školská,     2. Parkovisko pri Zimnom štadióne,   3. Okružná križovatka ul. Kuzmányho – ul. Štefániková , 4. Sídlisko Západ. Celková plocha realizovaných komunikácií  predstavuje  21 430 m2.

V rámci projektu boli opravené komunikácie, chodníky, medziblokové priestory, ďalej sa zrealizovali aj práce na verejnom osvetlení, vodovode, plynovode a prekládky rôznych káblov.

Súčasťou je aj okružná križovatka, ktorá má slúžiť k zrýchleniu dopravy a predovšetkým k zvýšeniu bezpečnosti vodičov a chodcov. Križovatka má vonkajší priemer 31 metrov a stredový ostrovček 13 metrov. Okolo stredového ostrovčeka je prstenec šírky dva metre umožňujúci zjednodušený prejazd nadrozmerných vozidiel. Jednopruhové vjazdy a výjazdy sú od seba oddelené zvýšenými deliacimi ostrovčekmi, ktorých súčasťou sú priechody pre chodcov a jeden priechod pre cyklistov.

Základné info

Názov :                               Revitalizácia existujúcich komunikácií, chodníkov a parkovacích plôch mesta Michalovce v rokoch 2017,2018,2019,2020

Investor :                           Mesto Michalovce

Zhotoviteľ :                       EUROVIA SK, a.s.

Cena :                                 1,24 mil. eur

Doba realizácie :              2017 – 2018