Popis projektu

V projekte sa jednalo sa o rekonštrukciu 15 ulíc, ciest a priľahlých chodníkov. Práce pozostávali z vyfrézovania pôvodných asfaltových vrstiev, osadenia nových obrubníkov, výškovej úpravy inžinierskych zariadení, pokládky  nových asfaltových vrstiev a vydláždenia chodníkov.  Na ulici Jókaiho a Pohraničnej sa jednalo o kompletnú rekonštrukciu telesa vozovky vrátane vybudovania novej dažďovej kanalizácie, verejného osvetlenia, nových parkovacích miest a priľahlých chodníkov.  Plocha  položených asfaltových vrstiev  :  63 782 m2

Základné info

Názov stavby:                  Obnova miestnych komunikácii v meste Komárno

Investor :                          Mesto Komárno

Zhotoviteľ:                        EUROVIA SK, a.s., závod Bratislava

Cena diela :                      1,7 mil. €

Termín realizácie:           5/2017 – 9/2018