Popis projektu

V júli 2019 ukončil závod Košice práce na obnove modernizácie zastávok verejnej dopravy a informačných systémov.  Išlo o stavebné úpravy samotného zastávkového pruhu, nástupných plôch s vytvorením bezbariérového prístupu v zmysle platnej legislatívy, vybavenie zastávok oznamovacími prostriedkami, riešenie prechodov pre chodcov s prvkami pre nevidiacich a príslušného osvetlenia prechodov pre chodcov. Projekt sa týkal  21 zastávok MHD, plus na ďalších 8 zastávkach boli osadené označníky a  informačné tabule.

Základné info

Názov stavby :       Modernizácia zastávok verejnej dopravy a informačných systémov : stavebné práce

Objednávateľ :     Mesto Košice

Zhotoviteľ :            závod Košice

Termín realizácie : 03/2019 -07/2019

Cena diela s DPH:  1 000 962,94 eur