Od nedele 6. júna môžu cyklisti využívať nový cyklochodník medzi Lopušnou dolinou a Lučivnou. Pripája sa na asfaltovú cestu v Lučivnej, ktorá vedie zo Svitu do Lopušnej doliny. Nová trasa je dlhá 1540 metrov a široká tri metre. Keďže vedie cez potok Lopušná, bolo  potrebné vybudovať aj ocelovú lávku v šírke tri a pol metra, zabezpečenú bezpečnostným zábradlím. Súčasťou stavby sú tri prejazdy pre polnohospodárske vozidlá na obhospodarovanie pozemkov. Prejazdu ostatných vozidiel po cyklistickom chodníku zabraňujú mechanické zábrany. Na konci chodníka je rozptylová plocha s lavičkami pre cyklistov. Pri záverečných prácach boli uskutočnené terénne úpravy, vyznačené dopravné značenie a na konci chodníka umiestnené lavičky. Nová cyklotrasa zvýši komfort a bezpečnosť cyklistov, pretože odkloní cyklodopravu od cestnej premávky. Výstavbu cyklochodníka vrátane lávky cez potok Lopušná realizoval závod Prešov pod vedením hlavného stavbyvedúceho Ing. Petra Šulika. Práce trvali od októbra 2020 do mája tohto roka a celkový objem zákazky bol 239.832 EUR vrátane DPH.

Základné info o stavbe

Názov stavby :                  Výstavba cyklistických komunikácií : úsek Lopušná – Lučivná

Objednávateľ :                  Obec Lučivná

Zhotoviteľ :                        závod Prešov

Termín realizácie :           10/2020 – 05/2021

Cena diela :                       239.832 Eur s DPH