Dňom 1. apríla 2021 bol zavŕšený proces organizačných zmien v  spoločnosti EUROVIA Services, s.r.o. Súčasťou reorganizácie je zmena obchodného mena z  EUROVIA Services, s.r.o. na VIALAB SK s.r.o. V  rámci uvedených zmien a prerozdelenia aktivít v spoločnostiach skupiny EUROVIA na Slovensku, bude spoločnosť VIALAB SK s.r.o. zabezpečovať  kompletnú laboratórnu činnosť ako pre interné potreby skupiny EUROVIA, tak i pre externých odberateľov. Všetky ostatné servisné činnosti  (doposiaľ realizované v EUROVIA Services, s.r.o. ) prechádzajú na spoločnosť EUROVIA SK, a.s.