EUROVIA SK, a. s.

Vedenie spoločnosti

Osloboditeľov 66

040 17 Košice

IČO: 31651518

DIČ: 2020490274

T/ +421 55 72 61 101

E/ riaditelstvo@eurovia.sk

Ukázať na mape

Ing. Róbert Šinály

Podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
T/ +421 55 72 61 101
E/ riaditelstvo@eurovia.sk

Ing. Juraj Dančišín

Člen predstavenstva a obchodný riaditeľ
T/ +421 55 72 61 101
E/ juraj.dancisin@eurovia.sk

Ing. Daniel Hanko

Člen predstavenstva a ekonomický riaditeľ
T/ +421 55 72 61 101
E/ daniel.hanko@eurovia.sk

Ing. Peter Kovaľ

technický riaditeľ
T/ +421 55 72 61 101
E/ peter.koval@eurovia.sk

Ing. Branislav Mackulín

vedúci mechanizácie a dopravy
T/ +421 55 7261 101
E/ branislav.mackulin@eurovia.sk

VIALAB SK s.r.o.

Osloboditeľov 66

140 17 Košice

IČO: 45 33 81 59

DIČ: 2022971346

T/ +421 55 72 61 101

E/ vialab@eurovia.sk

Ing. Peter Kovaľ

Konateľ spoločnosti
T/ +421 55 72 61 101
E/ riaditelstvo@eurovia.sk

Ing. Daniel Hanko

Konateľ spoločnosti
T/ +421 55 72 61 101
E/ riaditelstvo@eurovia.sk

Ing. Ján Piroško-Kiráľ

Vedúci laboratória
T/ +421 908 714 015
E/ vialab@eurovia.sk