KONTAKT  PRE MÉDIÁ A  MARKETING

Mgr. Simona Tančáková

PR manažérka a hovorkyňa spoločnosti
T/ + 421 918 888 355