Prípravár stavieb – Banská Bystrica/Žilina

VIAC INFORMÁCIÍ

Majster stavebnej výroby – Slovenská republika

VIAC INFORMÁCIÍ

Pracovník obaľovacieho centra – Vígľaš

VIAC INFORMÁCIÍ

Hlavný stavbyvedúci – Banská Bystrica/Žilina

VIAC INFORMÁCIÍ

Majster stavebnej výroby – R2 Mýtna – Kriváň

VIAC INFORMÁCIÍ

Strojník pre finišér – Banská Bystrica

VIAC INFORMÁCIÍ