Ekonóm závodu – Poprad

VIAC INFORMÁCIÍ

Rozpočtár/Kalkulant- Banská Bystrica

VIAC INFORMÁCIÍ

Majster stavebnej výroby – Slovenská republika

VIAC INFORMÁCIÍ

Pracovník obaľovacieho centra – Vígľaš

VIAC INFORMÁCIÍ

Dispečer/Technik mech. a dopravy- Košice

VIAC INFORMÁCIÍ